Department of Garden Plants

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ
Department of Garden Plants
E-Posta sercisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2599
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ERZURUM

Eğitim