Department of Soil Science

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ
Department of Soil Science
E-Posta toztas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2474
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ERZURUM

Eğitim