Department of Agricultural Policy and Publication

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Tecer ATSAN
Department of Agricultural Policy and Publication
E-Posta tatsan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2638
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum

Eğitim