Su Ürünleri Fakültesi
Paylaş

ERASMUS

PROGRAMIN AMACI NEDİR?
Programın amacı Avrupa`da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa`nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa`nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa`da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
 
PROGRAMDAN KİMLER, NASIL FAYDALANABİLİR?
Erasmus programı Socrates Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 25 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Bulgaristan, Romanya ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktıır.Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus programından faydalanabilir. Bir kez alınan EÜB içinde bulunulan Socrates dönemi sonuna kadar geçerlidir. Kurumlar, her yılın 1 Kasım günü son başvuru tarihi olmak üzere, Komisyonun başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.
Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi:
Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksek öğretim kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar altında 1 hafta - 6 ay aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye`nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.Öğrenci ve öğretim elemanlarının ortak üniversitelerle değişimi yüksek öğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir. Kurumların bu değişimi organize  edebilmeleri için Avrupa Komisyonu Erasmus ofislerine kırtasiye, donanım vb masraflarını karşılamaya yönelik de maddi destek vermektedir.
ULUSAL ÖNCELİKLER VE SEÇİM KRİTERLERİ
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yönlendirme ve İzleme Komitesi, her yıl Erasmus programının ulusal önceliklerini, yararlanıcılarının seçim kriterlerini ve hibe dağıtım ölçütlerini belirler. Yıllık olarak belirlenen bu değerler bir Ulusal Faaliyet Planı şeklinde Avrupa Komisyonu`na sunulur. Komisyonca da onaylandıktan sonra yürürlüğe girerek içinde bulunulan akademik yıl için uygulanır.
Erasmus Programı Ulusal Öncelikleri Komitece Şöyle Belirlenmiştir:
  • Değişim sayısının ülke genelinde artırılması, değişimi artırıcı çalışmalar yapılması
  • Değişim sayısı az olan yüksek öğretim kurumlarına öncelik verilerek, bu kurumların değişim taleplerinin öncelikli olarak ve mümkün olduğunca karşılanması
  • Erasmus Merkezi projelerinin tanıtımına öncelik verilerek yürütülen ve dahil olunan Merkezi proje sayısının artırılması
2008 / 2009 ÖĞRENCİ - ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİM KRİTERLERİ
2006/2007 Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri:
  • Lisans öğrencileri için 2/4 (70/100)
  • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2,5 (75/100) akademik not ortalaması
  • Her bir ikili anlaşma için başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre en yüksek puanı alan öğrencinin seçimi
  • Gidilen ülkelerin çeşitlilik göstermesi, daha önce gidilmemiş/az gidilmiş bir ülke için seçilen öğrenciye öncelik
  • Öğrenci gönderen bölümlerin çeşitlilik göstermesi, daha önce öğrenci göndermeyen/az gönderen bölüm öğrencisine öncelik