İletişim Fakültesi

ERASMUS PROGRAM KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZSOY

Üye : Arş. Gör. Aslı KÖSEOĞLU

Üye : Arş. Gör. Samet CANDAR