Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

UNVANI, ADI VE SOYADI

GÖREVİ

BİRİMİ

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ

Başkan (Veteriner Hekim)

Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ

Başkan Vekili

(Hayvan Refahı Birimi Üyesi ve

Veteriner Hekim)

Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

Üye (Invivo Çalışan)

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ertunç DAYI

Üye

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Fatih ALBAYRAK

Üye

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI

Üye

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Taner ARABACI

Üye

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKARACA

Üye (Veteriner Hekim)

Veteriner Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BİLGİNER

Üye

Eczacılık Fakültesi

Naci ARDAHANLI

Üye

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

Sivil Toplum Kuruluşuna Üye

Namık Kemal ÇETİN

Sivil Üye

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

Mehmet KOCA - Şef

Kurul Sekreteri

Veteriner Fakültesi