BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Veteriner Fakültesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

T.C.

ATATÜRK  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞKAN VE ÜYE TEKLİFİNE İLİŞKİN LİSTE

S.N

KURUL ÜYESİNİN ADI SOYADI

BİRİMİ

GÖREVİ

1

Prof.Dr. Fikret ÇELEBİ

Veteriner Fakültesi

Başkan-(Veteriner Hekim)

2

Doç.Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ

Veteriner Fakültesi

Başkan Vekili

(Hayvan Refahı Birimi Üyesi- Veteriner Hekim)

3

Prof.Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

Tıp Fakültesi

Üye-(İnvivo Çalışan)

4

Prof.Dr. Ertunç DAYI

Diş Hekimliği Fakültesi

Üye

5

Doç.Dr. Fatih ALBAYRAK

Tıp Fakültesi

Üye

6

Doç.Dr. Elif ÇADIRCI

Tıp Fakültesi

Üye

7

Doç.Dr. Taner ARABACI

Diş Hekimliği Fakültesi

Üye

8

Yrd.Doç. Dr. Mustafa ÖZKARACA

Veteriner Fakültesi

Üye

9

Yrd.Doç. Dr. Sinan BİLGİNER

Eczacılık Fakültesi

Üye

10

Sait ERHAN

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

Üye

11

Naci ARDAHANLI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

Sivil Toplum Kuruluşuna Üye

Üye