Tıp Fakültesi

ETİK KURUL TOPLANTISI

Etik Kurul toplantısı: 30.04.2020 Perşembe

Son başvuru tarihi: 24.04.2020  Cuma mesai bitimine kadar
Dosya sayısı üyelerimizin sayısı ve iş yoğunluğu nedeniyle belirli sayılı ile sınırlandırılmış olup, kalacak olan dosyalar Mayıs ayında yapılacak olan etik kurulda görüşülecektir.
Ayrıca Toplantı online olarak gerçekleştirilecektir.

Tıp Fakültesi Dekanlığı