İletişim Fakültesi

ETKİNLİKLER

Geleneksel Kar Film Festivali

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi`nin gelenekselleşen etkinlikleri arasında yer alan Kar Film Festivali, ülkemizde filmlerin internet üzerinden izlenerek değerlendirildiği, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma olanak tanıyan ilk ve tek online film festivali olma özelliğine sahiptir. Tümüyle sanal ortamda gerçekleşen bir film festivali düzenlenerek çağımızın önemli uğraşları arasında yer alan “yedinci sanat”ı gelişen yeni iletişim teknolojileriyle buluşturmak amaçlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzlemde genç ve yetenekli sinemacıları buluşturarak onların duygu, düşünce ve önerilerini görünür kılmayı amaçlayan bu etkinlik, daha genel anlamıyla, bağımsız bir sanat dalı haline gelişi geçtiğimiz yüzyılın ortalarına rastlayan kültürel bir çaba olan sinemanın ürünlerine tanıklık ve öncülük etmektedir. Festivalin teknik alt yapısı, web sayfası tasarımı, filmlerin internet üzerinden hız/kalite performansına göre en uygun formatta gösterimi ve etkinlik için kullanılan yazılımların tümü İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.

İlki 2004 yılında olmak üzere bugüne dek 3 kez düzenlenen Geleneksel Kar Film Festivali’ne, bu güne kadar uluslar arası düzeyde yoğun bir katılım olmuş, özellikle Kırgızistan’dan Manas Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise Doğu Akdeniz Üniversitesi büyük ilgi göstermiştir. Festivalde dört ayrı kategoriye (kurgusal, belgesel, deneysel, reklâm) uygun olarak hazırlanmış öğrenci çalışmaları yarışmaktadır. Her yıl değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen öğrenciler ödül töreninde buluşarak festival kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere katılmaktadır.


Yeşil Çevre Kulübü

Ders dışı sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve bu yolla fakülte öğrencileri arasındaki dayanışmayı arttırmayı toplum bilincinin oluşmasını sağlamayı ve boş zamanların verimli ve üretici bir şekilde değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Çevreye ve doğal yaşama saygılı olmak, geri dönüşüm, su tasarrufu gibi konulara duyarlı davranmak ve çözüme yönelik faaliyetlere katılmak, ekolojik çalışmalar yürütmek, fakülte boyutunda çevre bilinci oluşturacak sunumlar ve gösteriler yapmak, il boyutunda fakültemiz adına çevreye duyarlılığı arttırabilecek aktiviteler düzenlemek ( hatıra ormanı oluşturmak gibi) kulübümüzün özel amacıdır.


Mavi Noktalar Topluluğu Kulübü


12 Kasım 2009; Atatürk Üniversitesi bünyesinde var olan Kulüplerin Buluşma Toplantısı

2 Aralık 2009; Erzurum Bakımevi Ziyareti

17 Aralık 2009; (Konferans) “ AB projeleri ve Avrupa’ya Öğrenci Gönderimi”

9 Ocak 2010; Veterinerlik ve İletişim Fakültesi Ortaklığı ile “Müzik Şöleni”

4-5-6 Mart 2010; Pamukkale Üniversitesi İşbirliği ile Denizli Kongresi (Platform Etkinliği)

18-19-20 Mayıs 2010; Samsun’da “Mavi-Fest” etkinliği;
Okuma ve Düşünce Kulübü

Ders dışı sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerin geliştirilmesi bağlamında okum alışkanlığının oluşturulması, pekiştirilmesi ve kültürel paylaşımın derinleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Kulüp etkinlikleri kapsamında başta İletişim Fakültesi öğrencileri olmak üzere, üniversite gençliği arsında kültürel, sanatsal ve toplumsal konularda fikir alışverişi ve düşünce paylaşımını arttırmayı, ortak kültürel etkinliklerle (paneller, söyleşiler, sergiler, belgesel gösterimleri, konferanslar, okuma etkinlikleri, şiir dinletileri, vb.) kolektif bir bilinç oluşturmayı ve boş zamanların daha verimli ve üretici bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, akademik becerilerin geliştirilmesi çabalarına katkıda bulunacaktır.


“Üçüncü Göz” Sinema Kulübü

“Üçüncü Göz” Sinema Kulübü üyelerin sinema hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek, üyelerin yapacağı sinema ile ilişkin çalışmalarına destek vermek, üyelerin kısa film çalışmalarını sunmalarına imkân vermek amacıyla kurulmuştur.


İletişim Kulübü

Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerini, bu faaliyetler aracılığıyla öğrenciler arsındaki dayanışmayı artırmayı ve hem Üniversitemizi hem de Fakültemizi kitlelere tanıtmayı amaçlar.