Cerrahi Anabilim Dalı

Tanıtım

ETKİNLİKLER-HABERLER

Seminer:
Konuşmacı : Arş.Gör. Elif Doğan
Konu : Ortopedi ve travmatolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri
Tarih : 6 Ocak 2011
Saat : 14.30
Yer : Seminer salonu

Konuşmacı : Yüksek Lisans Öğrencisi Vet. Hek. E. Merve Çetin
Konu : Buzağılarda göbek bölgesi lezyonları
Tarih : 16.04.2010
Saat : 13:30
Yer : Veteriner Fakültesi Seminer Salonu

Konuşmacı : Yüksek Lisans Öğrencisi Vet. Hek. Ali ŞİMŞEK
Konu : Sığırlarda Kas, İskelet ve Sinir Sisteminin Muayenesi
Tarih : 23.03.2010
Saat : 13:30
Yer : Veteriner Fakültesi Seminer Salonu

HABERLER
Zafer OKUMUŞ: “Deney Hayvanları Etiği ve Deneysel Araştırma Evreleri”, Atatürk Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı “Sağlık Bilimlerinde Etik” Paneli, 4 Nisan 2005, saat 14:00, ERZURUM.

Workshop katılım
1. “Experimental Research Workshop”. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi. 18-20 Mayıs 2000, KAYSERİ

2. “Deneysel Tümör Oluşturma ve Hücre Kültür Teknikleri Kursu”. XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi. 16-18 Mayıs 2003, KAYSERİ

3. “Noninvaziv Mekanik Ventilasyon” Yoğun Bakım Derneği ve AÜ Tıp Fakültesi AD Eğitim Toplantısı ve Workshop’u. 7 Haziran 2003, ERZURUM.

X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2006, İSTANBUL
XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran 2008, Kuşadası-AYDIN
XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 mayıs 2010, Belek-Antalya,
Revista Argentina de Produccion Animal Vol 31 Supl. 1: 199-269, 2011

arsiv.sabah.com.tr/2007/01/24/gun96.html

www.radikal.com.tr/haber.php

www.haberler.com/erzurum-da-inege-goz-ameliyati-haberi/

arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx