Veteriner Fakültesi

EU COST PROJE BROŞÜRÜMÜZ

Atatürk Üniversitesi Olarak Fakültemiz Adına Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Nilüfer SABUNCUOĞLU ÇOBAN'ın  Türkiye'yi Temsil Ettiği, 15 Avrupa Ülkesi ile Birlikte Yürütülen COST Projesinin (Keel Bone Damage) Broşürü ve Resmi Web Sayfası (www.keelbonedamage.eu) İlgililerin Kullanımına Açıktır.