Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

FAKÜLTE KRİTER KOMİSYONU

Yrd. Doç. Dr. Lokman CERRAH                    Başkan

Yrd. Doç. Dr. Murat DİLMAÇ                           Üye

Yrd. Doç. Dr. Tuba ÖZKAN                            Üye