Mühendislik Fakültesi

FAKÜLTE ORGANİZASYON ŞEMASI

YENİ    NESİL AKADEMİK BİRİM YAPILANMASI VE GÖREV DAĞILIMI


Prof. Dr. Recep SADELER

DEKAN

Prof. Dr. Ahmet Ferhat BİNGÖL

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Serkan BAYAR

Dekan Yardımcısı

Erdal SAĞLAM

Fakülte Sekreteri

 • Strateji
 • Vizyon, Misyon
 • Stratejik Plan
 • Odak Alanlar
 • Ortaklıklar
 • Birimin Değerleri
 • Bütçe ve Mali Planlama
 • Döner Sermaye İşlemleri
 • Yatırımlar
 • Varlık Yönetimi
 • Birim Tasarım ve Dönüşüm Faaliyetleri
 • BT ve Dijitalleşme
 • Kalite/Akreditasyon
 • İletişim ve Marka
 • Performans Yönetimi
 • Sıralama Kuruluşları
 • Bilimsel Dergiler
 • Teknokent ile İlişkiler
 • Kriz Yönetimi
 • İnsan Kaynakları
 • Etik
 • Eğitim-Öğretim
 • Uluslararasılaşma
 • Kütüphane ve Dökümantasyon
 • Öğrenci İşleri
 • Yayın evi
 • Öğrenci Yaşamı
 • Burslar
 • Mezunlarla İlişkiler
 • Kariyer Planlama
 • Eğitimde Mükemmeliyet Modeli
 • Ar-Ge ve Fon Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
 • Araştırma İş Birlikleri
 • Sanayi ile İlişkiler
 • Kamu STK ve Girişimcilerle İlişkiler
 • Araştırmacı Geliştirme
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri
 • SDG Stratejileri
 • Toplumsal Katkı
 • Kültürel İşler
 • Spor
 • Bütünleşik Araştırma Modeli
 • Proje Temelli Araştırma
 • Toplumsal Katkı Entegresyonu (ATA-KÖK Yönetimi)
 • İdari Birimler
 • Fakülte Sekreterlik Mali İşler
 • Dahili İşler
 • Teknik Hizmetler
 • Çevre Düzenleme ve Temizlik
 •  Koruma ve Güvenlik
 • Atık Yönetimi
 • Ulaşım
 • İnşaat
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi