İletişim Fakültesi

FAKÜLTE STAJ KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye: Prof. Dr. Hakan TEMİZTÜRK

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Yelda KORKUT

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEĞİRMENCİ

Üye : Mehmet Fatih KARAOĞLAN (Öğrenci Temsilcisi)