Veteriner Fakültesi

FAKÜLTEMİZ VEDEK'E AKREDİTE OLDU

Fakültemiz, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu adına Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akredite edilmiştir. Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik mesleğinin eğitim sürecinde fiziki şartlar, eğitim olanakları, kaynakların etkin kullanımı, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, biyogüvenlik uygulamaları, idari ve akademik personel yeterliliği gibi parametreler üzerinden incelenmiş ve evrensel standartlarda eğitim verdiği tescil edilmiştir.