Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

FAKÜLTEMİZİN İMKANLARI

FAKÜLTEMİZİN İMKÂNLARI

Konferans ve Seminer Salonu İmkânları: Fakültemiz Yoncalık Yerleşkesinde 250 kişilik konferans salonu vardır. Ayrıca üniversite yerleşkesinde bulunan fakültemiz bünyesindeki 190 kişilik 4 adet Amfi tipi dershaneler gerektiğinde konferans salonu olarak kullanılmaktadır. Tüm lisans dershaneleri ve lisans üstü dershanelerde bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcut olduğundan gerektiğinde aynı zamanda seminer salonu olarak da kullanılabilmektedir.

Bilgisayar Laboratuar imkânları: Merkez yerleşkemizde 3, Yoncalık Yerleşkemizde 1 adet olmak üzere fakültemizdeki tüm bölümlerin yararlanabildiği her biri 30-35 kişi kapasiteli 4 adet Bilgisayar Laboratuarı mevcuttur. Ayrıca, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 48’er kişi kapasiteli 2 adet bilgisayar laboratuarına sahiptir. Bu laboratuarlarda projeksiyon cihazları da bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Laboratuar imkânları: Fakültemiz Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünün Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi ve Kimya Eğitimi Anabilim Dallarının her birinde birer tane öğrenci laboratuarı ve birer tane de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında ise bir adet Fen Bilimleri Laboratuarı yer almaktadır.

Dil Laboratuarları: 1 adet İngilizce Eğitimi Anabilim Dalı, 2 adet Almanca Eğitimi Anabilim Dalı 2 adet Fransızca Eğitimi Anabilim Dalında olmak üzere toplam 5 adet dil laboratuarı mevcuttur. Laboratuarlarımız multi-medya donanımlı olup, programda yer alan derslerin yürütülmesine uygun ve her türlü görsel işitsel etkinliklerin yapılmasına elverişlidir.


BÖLÜMLERİMİZ

1)BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

I. Laboratuar ve Bilgisayar Laboratuar imkânları: 5 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarlarda 48’er adet oldukça iyi özelliklere sahip bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Akıllı tahta sistemi yer almaktadır.

II. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Abiltop bilgisayar topluluğu. Abiltop; Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü tarafından kurulan, kültürel ve mesleki faaliyetlere yer veren bir sosyal topluluktur. Kulüp ile ilgili ayrıntılı bilgiye; http://abiltop.wordpress.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

III. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim sağlayarak araştırma, geliştirme ve uygulama yoluyla zengin öğrenme ortamları yaratabilmek için bilginin ve öğretim materyallerinin nasıl seçilerek işleneceği ile ilgili bilgi, beceri donanımına sahip ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapacak nitelikli bilgisayar öğretmeni ve öğretim teknolojileri alanındaki ihtiyacı karşılayacak nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğretim teknolojileri alanında nitelikli araştırmalar yapar, yaptığı araştırmaların sonuçlarını toplumun ilgili kurum ve kuruluşlarına yayarak bu sonuçlardan ilgili birimlerin yararlanmasının sağlanması amacıyla toplumsal hizmet verir.

IV. Bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları: Eğitim kurumlarında öğretim teknoloğu, eğitim-öğretim yazılım firmalarında proje yürütücüsü ve geliştiricisi, web tabanlı eğitim tasarımcısı, yazılım tasarım uzmanı, ağ yöneticisi, öğretim tasarımcısı, grafik tasarımcısı, uzaktan eğitim uzmanı, donanım uzmanı, araştırmacı/ akademisyen,

V. Lisans sonrası eğitim imkânı: Bölüm bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.


2) ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

I. Laboratuar imkânları: bölümümüzün Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi ve Kimya Eğitimi Anabilim Dallarında laboratuar derslerini yürütmek amacı ile üç tane öğrenci laboratuarı bulunmaktadır.

II. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Simyacılar Kulübü

III. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Bölümümüzden mezun olan öğrenciler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığında, Özel Öğretim kurumlarında ve Dershanelerde öğretmen olarak çalışma veya akademisyen olma imkânlarına sahiptirler. Bazı öğrencilerimiz kamu veya özel sektörde kimya ve biyoloji laboratuarlarında da iş bulabilmektedir.

IV. Lisans sonrası eğitim imkânı: Bölümümüzü bitiren öğrenciler yüksek lisans, doktora veya doğrudan doktora yapma hakkına sahiptirler.


3) İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

I. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: “Değerler Eğitim Topluluğu” adı altında birimimizin bir öğrenci kulübü bulunmakta, ayrıca birimimizde gerek öğrenci kulübünün gerekse bölümümüzün düzenlediği çeşitli konferans, panel, gezi gibi organizasyonlar yapılmaktadır.

II. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezunlarımız DİKAB öğretmeni olarak atanabilmekte, akademisyen olabilmektedirler.

III. Lisans sonrası eğitim imkânı: Mezunlarımız gerek Eğitim Fakültesinde gerekse İlahiyat Fakültesinde Yüksek Lisans- Doktora eğitimi alma imkânı bulabilmektedirler.


4) YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

A. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

I. Konuşma Laboratuarı: Bir adet konuşma Laboratuarı mevcuttur.

II. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Zaman zaman öğrenci gezilerimiz olmaktadır.

III. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezunlarımız öğretmen veya akademisyen olabilmekte, Turizm ve Otelcilik, Bankacılık ve Uluslararası İlişkiler alanında iş bulabilmektedirler.

IV. Lisans sonrası eğitim imkânı: Yüksek lisans ve doktora yapma imkânı vardır.


B.Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

I. Konuşma Laboratuarları imkânları: Bölümümüz bünyesinde otuzar öğrenci kapasitesi olan ve özellikle hazırlık sınıfı öğrencileri için kullanılan tam donanımlı iki adet dil öğretim laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca, sınıflarımız da multi-medya donanımlı olup, programda yer alan derslerin yürütülmesine uygun ve her türlü görsel- işitsel etkinliklerin yapılmasına elverişlidir.

II. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Anabilim Dalımız öğrencilerine Alman Hükümetinin sağlamış olduğu burslar kapsamında her yıl başarılı öğrenciler arasından bir veya iki öğrenciye bir aylık yabancı dil bursu sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz üniversitemizin Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığının düzenlediği etkinliklerde görev almakta ve ilgi duyanlar bu imkânlardan yararlanmaktadırlar.

III. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Öğrenciler LYS’den İngilizce yabancı dil puanı ile Anabilim Dalımıza geldikleri için hem Almanca hem de İngilizce olmak üzere iki yabancı dile sahip olarak mezun olmaktadırlar. Bölümü bitirenler akademik kurumların dışında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nda görev alma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca ilgili Bakanlıkların AB (Avrupa Birliği) Daireleri ile bankaların Kambiyo ve Dış İlişkiler Bölümünde de istihdam olanağı bulmaktadırlar. Yurt dışı ile ilişkili olan özel sektör kuruluşlarında, Turizm, Dışalım, Dışsatım vb. alanlarda görevler almaktadırlar. Mezun öğrencilerimiz, Almancanın yanında İngilizce öğretim sertifikası almaları ve istenilen ölçütlere uygun sınavları başarmaları durumunda, Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak atanmaktadırlar.

IV. Lisans sonrası eğitim imkânı: Lisans eğitimi sonrasında Anabilim Dalımız öğrencileri yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulmaktadırlar.


C. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

I. Konuşma Laboratuarları imkânları: Bölümümüz bünyesinde otuzar öğrenci kapasitesi olan ve özellikle hazırlık sınıfı öğrencileri için kullanılan tam donanımlı iki adet dil öğretim laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca, sınıflarımız da multi-medya donanımlı olup, programda yer alan derslerin yürütülmesine uygun ve her türlü görsel- işitsel etkinliklerin yapılmasına elverişlidir.

II. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Anabilim Dalımız öğrencilerine Fransız Hükümetinin sağlamış olduğu burslar kapsamında her yıl başarılı öğrenciler arasından bir-iki öğrenciye bir aylık yabancı dil bursu sağlanmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi yapılarak yine birkaç öğrenciye yurt dışında dil bilgilerini geliştirmeleri ve kültürel donanıma sahip olmaları için bir dönem yurt dışında eğitim görme imkânı verilmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığının düzenlediği etkinliklerde görev almakta ve ilgi duyanlar bu imkânlardan yararlanmaktadırlar.

III. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Öğrenciler LYS’den İngilizce yabancı dil puanı ile Anabilim Dalımıza geldikleri için hem Fransızca hem de İngilizce olmak üzere iki dilli mezun olmaktadırlar. Bölümü bitirenler akademik kurumların dışında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nda görev alma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca bakanlıkların AB (Avrupa Birliği) Daireleri ile bankaların Kambiyo ve Dış ilişkiler Bölümünde de istihdam olanağı bulmaktadırlar. Yurt dışı ile ilişkili olan özel sektör kuruluşlarında, turizm, dışalım, dışsatım vb. alanlarda görevler almaktadırlar. Mezun öğrencilerimiz, Fransızcanın yanında İngilizce öğretim sertifikası almaları ve istenilen ölçütlere uygun sınavları başarmaları durumunda, Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak atanmaktadırlar.

IV. Lisans sonrası eğitim imkânı: Lisans eğitimi sonrasında Anabilim Dalımız öğrencileri yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulmaktadır.


5) TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

I. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezunlarımız öğretmen veya akademisyen olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca diksiyonu iyi olan öğrencilerimiz, radyolar ve halkla ilişkiler kurumlarında görev yapabilmektedirler.

II. Lisans sonrası eğitim imkânı: Mezun öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler.


6) EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

I. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: “PDR Topluluğu” adı altında öğrencilerimizin oluşturduğu bir sosyal topluluk bulunmaktadır.

II. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezunlarımız Milli Eğitim bünyesindeki tüm okullarda rehber öğretmen olarak atanabilmekte ve akademisyenlik yapabilmektedirler.

III. Lisans sonrası eğitim imkânı: Mezunlarımız için PDR ve ilgili diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alma imkânı bulunmaktadır.


7) GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

I. Atölye imkanı: Bir adet atölye mevcuttur.

II.
Koro ve Orkestra Salonu: Bir adet koro ve orkestra salonu bulunmaktadır.

III. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezunlarımız müzik ya da resim öğretmeni olarak atanabilmekte, akademisyen olabilmektedirler. Ayrıca sertifikalarını alabildikleri takdirde ilgili sanat dallarına yönelik olarak kurs hocalığı yapabilir, bireysel işyerlerini açabilirler.

IV. Lisans sonrası eğitim imkânı: Mezunlarımız gerek Fakültemizde gerekse ilgili diğer fakülte bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alma imkânı bulabilmektedirler.


8) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

I. Spor Salonları İmkanları: Çok Amaçlı Büyük Salon (1 adet), Tenis Kortu (1 adet), Aletli Jimnastik Salonu (1 adet), Masaj Salonu (1 adet), Ritmik Jimnastik Salonu (1 adet), Kayak Odası, Antrenman Salonu (2 adet), Kayak Odası (1 adet), Güreş Eğitim Salonu (1 adet),

II. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Bölümümüz öğrencileri, tüm öğrencilerin ve öğretim elemanlarının açıkça katılabileceği, yer alabileceği Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün daimi üyesidir.
III. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezunlarımız beden eğitimi öğretmeni olarak atanabilmekte, akademisyen olabilmektedirler. Ayrıca sertifika alarak antrenörlük, hakemlik, idarecilik yapabildikleri gibi, farklı spor branşlarında da kurs hocalığı yapabilirler.

IV.
Lisans sonrası eğitim imkânı: Mezunlarımız gerek Fakültemizde gerekse ilgili diğer fakülte bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alma imkânı bulabilmektedirler.


9) İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

I. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Bölümümüzde yalnız Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında sosyal ve kültürel faaliyet gösteren bir topluluk mevcuttur.

II. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarında öğretmen olmanın yanı sıra özel dershanelerde ve kolejlerde çalışma imkânına sahip olup, ayrıca Akademisyen olma imkânına da sahiptirler.

III. Lisans sonrası eğitim imkânı: Bölümümüz öğrencileri Yüksek Lisans yapabilmekte Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı hariç olmak üzere diğer Anabilim Dallarımızda Doktora yapabilmektedirler.


10) ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

A.Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

I. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Anabilim Dalımız öğrencilerinin öğretim üyelerimizin kontrolünde kurmuş olduğu “Coğrafya Topluluğu” sosyal, kültürel paylaşımlar ve etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanısıra bölümümüz her yıl düzenli olarak Türkiye’nin farklı bölgelerine öğretim üyeleri nezaretinde arazi tatbikatları düzenlemekte hem de kısa süreli yakın çevre gezileri düzenlemektedir.

II. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezun olan öğrenciler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan resmi ve özel kuruluşlarda öğretmen ve yönetici olarak çalışma imkânına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında çeşitli kamu kuruluşlarında (DSİ, KGM, DMİGM, Belediyeler vb.) iş imkânına sahip olmaktadırlar. Ayrıca ilgili sınavlarda başarılı olarak üniversitelerde akademisyen olarak çalışma imkânı da bulabilmektedirler.

III. Lisans sonrası eğitim imkânı: Anabilim Dalımızda Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programı mevcut olup, lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenciler bu imkânlardan yararlanabilmektedirler.


B.Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

I. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Anabilim Dalımıza ait olan Atatürk Üniversitesi Tarih Eğitimi Topluluğu’ndan bütün öğrencilerimiz yararlanma hakkına sahiptirler. Toplulukta sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Öğrenciler birlikte çalışarak fikir alış verişinde bulunmaktadırlar.

II. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler özel sektörde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda iş bulma imkânına sahiptirler. Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise Anabilim Dalımızda ya da diğer fakülte ve enstitülerde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayabilirler.

III. Lisans sonrası eğitim imkânı: Anabilim Dalımızda Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programı mevcut olup, lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenciler bu imkânlardan yararlanabilmektedirler.


C. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

I. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Ana bilim dalımız öğrencilerinin çalışmalarını yayımlayabilecekleri bir yayın organı olan Korkut Ata isimli dergisi 2002 yılından bu yana çıkarılmaktadır. Ayrıca iki yılda bir öğrencilerimizin her aşamasında katkı sağladıkları Türk Dünyası Âşıklar Şöleni programları tertip edilmektedir. Ders dışı faaliyetler kapsamında yurt içinden ve yurt dışından sahamızın uzmanlarının katıldığı konferans, seminer ve panel türü etkinlikler düzenlenmektedir.

II.
Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Ana Bilim dalımızdan mezun öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda veya dershanelerde görev almakta, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapabilmekte ve yurt dışındaki çeşitli birimlerde uzman veya öğretim elemanı olabilmektedirler.

III. Lisans sonrası eğitim imkânı: Ana Bilim Dalımız mezunları alanlarıyla ilgili olarak üniversitelerin Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkânına sahiptirler.


D. Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

I. Kulüpler, sosyal imkânlar ve etkinlikler: Anabilim Dalımızda Felsefe Topluluğu vardır ve öğrenciler fakültenin ve üniversitenin farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinden faydalanabilmektedirler.

II. Mezun olan öğrenciler için iş imkânı: Mezunlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liseler, özel okullar, dershanelerde alan öğretmenliği ve akademisyenlik yapma imkanı bulunmaktadır.

III. Lisans sonrası eğitim imkânı: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapma imkânı mevcuttur.