İletişim Fakültesi

FARABİ PROGRAM KOMİSYONU

Başkan : Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZSOY

Üye : Arş. Gör. Aslı KÖSEOĞLU

Üye : Arş. Gör. Samet CANDAR