Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya Hakkında

FARMASÖTİK KİMYA

Farmasötik Kimya (Medisinal Kimyanın) biyolojik ve kimyasal bilimler arasında yer alır. İlaç veya ilaç adayı bileşiklerin tasarım ve sentezini konu alır. İlacın kimyasını inceler, etki mekanizmalarını açıklamaya çalışır. İlacın kimyasal yapısı ile biyolojik aktivitesi arasında ilişki kurar. Bu sebeple farmasötik kimyacı yeterli düzeyde organik kimya, biyokimya, fizyoloji, farmakoloji ve toksikoloji bilgisine de sahip olmalıdır.

İlacın absorbsiyonu, dağılmı, metabolizması ve eliminasyonu (ADME), farmasötik kimyayı ilgilendiren olaylardır. ADME ilaç tasraım ve sentezinde göz önunde bulundurulmalıdır. İlaç etkisinin maksimum düzeye yükseltilmesi, yan etkilerinin minimuma indirilmesi amacıyla bir biyolojik aktivite için seçilen prototip molekül üzerinde akılcı moleküler modifikasyon çalışmalarının yapılması, ilaç yapı –etki ilişkilerinin açıklanması, ilacın etki mekanizmasının araştırılması farmasötik kimyanın amaçlarındandır.