Botanik Anabilim Dalı

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhunde AYSİN
Botanik Anabilim Dalı
E-Posta ferhunde.aysin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim