Fen Bilimleri Enstitüsü

E-ENSTİTÜ

FORMLAR (ESKİ)Not: Aşağıda bulunan formlar eski formlar olup Zorunlu hallerde kullanılabilir, 
Yenilenen formlar; Formlar Ve Dilekçeler sayfasında yer almaktadır.

YÜKSEK LİSANS

FORM-1: Danışman Öneri Formu

FORM-2: Yüksek Lisans Öğrenci İzleme Kartı

FORM-3: Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu

FORM-4: Yüksek Lisans Seminer Sunum Formu

FORM-5: Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu

FORM-7: Tez Düzeltme Formu

FORM-8: Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu

FORM-10: Tez Beyan Formu

FORM-11: Danışman Değişikliği Formu

FORM-12: Uzmanlık Alan Dersi Kayıt ve Başarı Formu

FORM-13: Ders Telafi Bildirim Formu

FORM-14: Yeni Ders Teklif Formu

FORM-15: Ders Devam Çizelgesi

FORM-16: Ders Kayıt ve Başarı Formu

FORM-17: Ders Kayıt Çizelgesi

FORM-18: İlişik Kesme (Kendi İsteği ile) Belgesi

FORM-19: Öğrenci Görev Formu

FORM-20: Görev Süresi Uzatma-1 (Arş. Gör. İçin)

FORM-21: Görev Süresi Uzatma-2 (Arş. Gör. İçin)

FORM-22: Sınav Sonuç Formu

FORM-23: Sınav Evrak Teslim Tutanağı

FORM-24: Yatay Geçiş Başvuru Formu

 
İnthal Raporu Beyan Formu

 Yıllık İzin Formu

 Yüksek Lisans Tez Savunması Yolluk Yevmiye Dilekçesi  

  DOKTORA

FORM-25: Doktoraya Giriş Sözlü Mülakat Sınav Tutanağı

FORM-26: Danışman Öneri Formu

FORM-27: Doktora Öğrenci İzleme Kartı

FORM-28: Doktora Yeterlik Başvuru Formu

FORM-29: Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu

FORM-30: Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 

FORM-31: Doktora Yeterlik Komitesi Sınav Sonuç 

FORM-33: Tez Önerisi Toplantı Tutanağı

FORM-34: Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

 FORM-35-A: Doktora Tez Jürisi Öneri Formu

FORM-36: Doktora Tez Savunma Duyuru Formu

FORM-37: Tez Değerlendirme Formu

FORM-38: Tez Düzeltme Formu

FORM-39: Doktora Tez Savunma Ortak Raporu

FORM-41: Tez Beyan Formu

FORM-42: Ortak Danışman Öneri Formu

FORM-43: Danışman Değişikliği Formu

FORM-44: Uzmanlık Alan Dersi Kayıt ve Başarı Formu

FORM-45: Ders Telafi Bildirim Formu

FORM-46: Yeni Ders Teklif Formu

FORM-47: Ders Devam Çizelgesi

FORM-48: Ders Kayıt ve Başarı Formu

FORM-49: Ders Kayıt Çizelgesi

FORM-50: İlişik Kesme Formu (Kendi İsteği ile)

FORM-51: Öğrenci Görev Formu

FORM-52: Görev Süresi Uzatma-1 (Arş. Gör. İçin)

FORM-53: Görev Süresi Uzatma-2 (Arş. Gör. İçin)

FORM-54: Sınav Sonuç Formu

FORM-55: Sınav Evrak Teslim Tutanağı

FORM-56: Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
 

 
İntihal Raporu Beyan Formu

Doktora Yeterlik Jürisi Yolluk Yevmiye Dilekçesi  
Doktora Tez Savunma Yolluk Yevmiye Dilekçesi