Diş Hekimliği Fakültesi

Etik Kurul

ETİK KURUL-FORMLAR VE YÖNERGELER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ETİK KURULU
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 9. maddesinin 2. Bendinde Sağlık Bilimleri Etik kuruluna bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurulu oluşturulmuştur. A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunun 2013.13.48 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM
Prof. Dr. Recep ORBAK
Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ
Prof. Dr. Ümit ERTAŞ
Prof. Dr. Mehmet Sinan EVCİL
Başkan
Üye
 Üye
 Üye
 Üye
Etik Kurul; Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin akademik birimlerinde yapılacak olan bilimsel araştırma, yayın, sağlık hizmetleri uygulaması ve eğitim öğretim etkinliklerinde tıbbi deontoloji ilkeleri ile etik açısından mevcut ilke ve kurallar doğrultusunda görüş bildirmek, gereklisinde yenilerini oluşturmak, bunların uygulamalarına ait ilkeleri saplamakla yükümlüdür.

 Tüm akademik personelin ve doktora ve uzmanlık öğrencilerimizin bilim etiği açısından dikkat etmeleri gereken hususlar Yüksek Öğretim Kurulu ve Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde yer almaktadır.

 A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi  Etik Kuruluna müracaat ederken “Başvuru Formu” eksiksiz doldurulmalıdır.
Başvuru Formu
Onam Formu
Helsinki Deklarasyonu
İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu
Yüksek Öğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi