Elektrik ve Enerji Bölümü

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Giriş
 
Bu programın amacı sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve gaz tesisatı plan, proje ve tasarımını uygulamalı olarak bilgisayar ortamında yapabilen ve bunu iş hayatında uygulayabilen nitelikli kalifiye eleman yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlar tüm tesisat sektöründe tekniker olarak söz konusu alanlarda kontrolörlük ve plan/proje tasarımı yapabilirler. Tesisatla ilgili tüm bakım ve onarım işlerinde aktif olarak görev alabilir, bina girişindeki enerji kaynağından tüketim cihazlarına kadar, tesisatın projesine uygun olarak montajının yapılmasını ve gaz kaçaklarına karşı gerekli emniyet koşullarının alınmasını sağlar.
 
Bu programdan tekniker olan mezun olan öğrenciler ülkemizde doğal gaz sektörü dahil tüm tesisat sektöründe istihdam edilebilirler Eğitim süresi dört dönem iki yıldır. Müfredat kapsamındaki dersler çoğunlukla teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

Programa her yıl 35 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için ağırlıklı not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 40 iş gününü kapsayan uygulamalı bir stajı yapmaları zorunludur.
Kariyer Olanakları
 
Gaz Tesisatı Teknolojisi Programı mezunları özel ve kamu da ilgili sektörlerde geniş bir iş bulma imkânına sahiptirler. Isıtma, sıhhi tesisat ve gaz tesisatı alanında proje, tasarım, keşif, metraj, bakım ve onarım gibi tüm faaliyetlerde ve kontrolörlük hizmetlerinde görev yapabilmektedirler. Ayrıca serbest birer girişimci olarak mesleki alanlarında bağımsız birer işveren statüsünde faaliyet yapabilirler.
Dikey Geçişler
 
Gaz Tesisatı Teknolojisi Programı’ndan mezun olan öğrenciler "Gaz Tesisatı Teknolojisi Önlisans Diploması" alırlar. Mezun öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı`nda başarılı oldukları takdirde; Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Enerji ve Tesisat Öğretmenliklerin Bölümlerinde eğitimlerini sürdürebilmekte ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şansını elde edebilmektedirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na girmeden Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme - İktisat Fakültelerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.
 
Bilgi
Tesisatçılık alanındaki temel teknolojik ilkeleri kavrayabilme.
Tesisatçılık alanında gerçekleşen teknolojileri takip etme ve anlama.
yakıcı cihazların işletilmesinde, montaj, bakım ve onarımlarında görev alma.
Isı Santrallerinin kurulmasında, tasarım ve montajında kontrolörlük yapma.
 Tesisat alanında inşaat ve taahhüt işi yapan firmalarda görev alma.
Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.
Bilgisayar ortamında her türlü tesisat proje ve hesaplarını yapabilme.
İş hukuku ve işletme yöneticiliği konularında asgari bilgilere sahip olma.
Şantiye tekniği ve şantiye yöneticiliği konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olma.  
 
Beceri ve Alışkanlıklar
Alanı ile ilgili bilgisayar çizim ve hesap programlarını kullanabilme.
Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
Tesisat sektöründe işletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
İstihdam edilen kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
İş yeri düzeni ve personel yönetimi ve istihdamı konularında uygulama becerileri kazanabilme.
Alanı ile ilgili her türlü iletişim araçlarını kullanabilme.
Müşteri takip ve memnuniyeti konularında yeterli tecrübeye sahip olma.
Tesisat şartname ve mevzuatlarına vakıf olma, her türlü yazışma tekniklerini tanıma.
Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.
Kalite güvence ve standartlar konusunda yeterli eğitim düzeyine sahip olma