İletişim Fakültesi

GAZETE UYGULAMA BİRİMİ

Atatürk İletişim Öğrenci Gazetesi:  Atatürk İletişim Gazetesi, İletişim Fakültesi öğrenci uygulama gazetesidir. Gazete öncelikle Gazetecilik Bölümü öğrencileri olmak üzere tüm Fakülte öğrencilerinin haber, fotoğraf, deneme vb.çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla çıkmaktadır. Gazete eğitim-öğretim dönemi boyunca aylık olarak yayımlanmaktadır. Gazetede gazeteciliğin evrensel kurallarına, eğitsel amaçlara ve Atatürk Üniversitesi kurumsal kimlik politikalarına uygun hareket edilmesi esastır.

Gazete Uygulama Birimi Sorumlusu : Prof.Dr. Hakan TEMİZTÜRK

Gazete Uygulama Birimi Sorumlusu Yardımcısı: Arş.Gör. Dr. Derya SÜMER


Atatürk İletişim Öğrenci Gazetesi Arşiv Sayıları Aşağıdadır: