Bilgi Rehberleri

ÖZEL YETENEK SINAVLARI

Kontenjanlar

Takvim & Başvuru

Kılavuzlar

Sonuçlar & 

Kayıt Tarihleri 

Yedek Başvuru


Değerli öğrenci adayları,

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülteler ile Devlet Konservatuvarında yürütülen lisans programlarına, ilgili birimlerce yapılacak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Özel yetenek sınavları ile ilgili süreçte sizin için hazırlanan ve bu Bilgi Rehberinde yer alan ilgili kılavuzları dikkatle okumanız yararınıza olacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzu’nun 6 ncı maddesi “Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadır. Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2019-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. ” hükmünü amirdir. 

Bu hüküm kapsamında Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavları ile ilgili olarak;

1. Başvuru işlemlerinizi kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara bağlı olarak gerçekleştiriniz.  

2. Özel yetenek sınavları ile ilgili bilgiye veya hizmete ihtiyaç duyduğunuzda kılavuzun ilgili bölümünü okumadan işleme başlamayınız. 

3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvurularınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar, kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

5. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve yapılmış olsa dahi ilgili programdan kayıtları silinir.

6.  Bu sayfada yapılan duyurular adaylara tebliğ niteliği taşıyacak olup, adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAZILARI

Engelli Öğrenci Sağlık Kurulu Raporu Süresi_(25.08.2017)

Özel Yetenek Sınavına Girecek Engelli Öğrenci Kontenjan İlkeleri_1_(15.02.2018)

Özel Yetenek Sınavına Girecek Engelli Öğrenci Kontenjan İlkeleri_2_(12.04.2018)

Engelli Öğrenciler Başarı Sıralaması_(24.05.2018)

Engelli Kontenjanına Başvuru Şartı_(30.05.2018)