Bilgi Rehberleri

ÖZEL YETENEK SINAVLARI

Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

Sonuçlar & Kayıt Tarihleri 

Yedek Başvuru

Kırgızistan Manas Üniversitesi


ÖZEL YETENEK SINAVLARI EK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Değerli öğrenci adayları,

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülteler ile Devlet Konservatuvarında yürütülen lisans programlarına, ilgili birimlerce yapılacak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Özel yetenek sınavları ile ilgili süreçte sizin için hazırlanan ve bu Bilgi Rehberinde yer alan ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU'nu dikkatle okumanız yararınıza olacaktır.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun 6 ncı maddesi “Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca  yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan  programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme  işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavı  gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadır. Tablo 5'te yer alan  yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2021-TYT puanının en az 150  olması gerekmektedir.” hükmü ile "Adayların, 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.)." hükmünü amirdir.


Bu hükümler kapsamında olmak üzere Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavları ile ilgili olarak;

1. Başvuru işlemlerinizi kılavuzda yer alan usul ve esaslara bağlı olarak gerçekleştiriniz.  

2. Özel yetenek sınavları ile ilgili bilgiye veya hizmete ihtiyaç duyduğunuzda kılavuzun ilgili bölümünü okumadan işleme başlamayınız. 

3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvurularınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar, kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

5. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve yapılmış olsa dahi ilgili programdan kayıtları silinir.

6.  Bu sayfada yapılan duyurular adaylara tebliğ niteliği taşıyacak olup, adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAZILARI

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi