YAZ OKULU

Yaz Okulu Takvimi

Üniversitemiz Öğrencileri

Misafir Öğrenciler

Açılacak Dersler

Ücret Tahsil & İade

Ders Onayı (Danışman)


2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2020 tarih ve 12 / 82 sayılı kararı:

Karar-82) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulu uygulaması ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11 sayılı oturumunda alınan 69 sayılı kararın tekrir-i müzakere edilmesine yönelik Rektörlük Makamının teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitemiz Senatosunun 08.08.2019 tarih ve 26/90 sayılı kararı ile kabul edilen 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı akademik takviminde 29.06.2020-16.08.2020 tarihleri arasında yapılması öngörülen Yaz Okulu uygulamasının aynı tarihler arasında uzaktan eğitim  yolu ile yapılmasına,

b) Yaz okulu sürecinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pandemi dönemi uzaktan eğitim ve değerlendirme ilkeleri kapsamında yürütülmesine,

c) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısının 20 (yirmi) olarak belirlenmesine, öğrenci sayısının 19 (ondokuz) veya altında olması halinde dersin açılıp, açılmayacağı konusunda ilgili dersin öğretim elemanının kararının dikkate alınmasına,

ç) Yaz okulunda açılan derslerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik alt yapısı üzerinden, en az 30’ar dakikalık oturumlar halinde haftalık ders saati kadar senkron (canlı) olarak öğrencilerle etkileşimli olarak yapılmasına,

d) Üniversitemiz öğrencilerinin yaz okulunda Üniversitemiz ilgili birimlerinde açılan ders/derslerin başka bir yükseköğretim kurumundan alma taleplerine izin verilmemesine, açılamayan ders/leri başka bir yükseköğretim kurumundan alınması taleplerinin ise ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine,

e) Konuyla ilgili sürecin takibi ve denetim iş ve işlemlerinin yaz okulunun açıldığı birimin bağlı olduğu Rektör Yardımcısı tarafından yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.


Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esasları

667 Sayılı KHK Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarında Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Yaz Öğretiminde Ödemeleri Gereken Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama