Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

GEREKEN NİTELİKLER

Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumak isteyenlerin el becerisi, göz ve eli eşgüdümle kullanabilme, tasarım ve çizim yeteneklerine ve estetik görüşe sahip bedence sağlam, dayanıklı, dikkatli sabırlı kimseler olmaları gerekir.