Hınıs Meslek Yüksekokulu

GEZİCİ HAYVAN HASTANESİ

Gezici Hayvan Hastanesinin Hınıs'a Getirilmesiyle öğrencilerimiz uygulamalı eğitim fırsatını yakalamış oldular. Bu yönüyle Eğitimin kalitesini arttırıcı bir faaliyet oldu. Diğer yandan hayvanlarında bulunan hastalıklara tedavi geliştiremeyen çiftçiler içinde, köylerine kadar gidip yerinde teşhis, tedavi imkanı sunan Hocalarımız ve Gezici Hayvan Hastanemiz, büyük bir hizmet sundu ve Karasal yaşam desteği sunması amaçlanan bu uygulama amacına ulaşmış oldu.