Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü

GÖREVLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ  PERSONELİN GÖREVLERİ

           a)
Atatürk Üniversitesine  bağlı okul, kurum ve kuruluşları; sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.
           b) Görev alanları içinde suş işlenmesine mani olmak, işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözetim altında bulundurmak.
          c) Delilleri muhafaza etmek.
          d) Genel Kolluk Kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren  kendilerine yardımcı olmak.
          e) Yangın, deprem, su baskını gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki konuta girme ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak, can ve mal güvenliğini sağlamak.
          f) Sivil Savunma Teşkilatı’ na görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,                                 
        
 g) Üniversitemiz yerleşke içersinde yapılan Toplantı, konser, spor müsabakaları ve benzeri etkinliklerde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini  el dedektörleriyle arama, eşyaları x-ray cihazından geçirmek suretiyle gerekli güvenlik önlemlerini almak.
          h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak.( emanete alınan bu eşyalar  sitemizin duyurular bölümünde yayınlamaktadır)
          i) Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği bütün tedbirleri almak.