Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Doçent Doktor
Günseli Pişkin

 1. Lisans

  1982 / 1986
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 2. Yüksek Lisans

  1986 / 1989
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 3. Lisans

  1996 / 2000
  Dokuz Eylül Üniversitesi
 4. Doktora

  2000 / 2005
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ)
 5. YARDIMCI DOÇENT

  2006 / 2009
 6. DOÇENT

  2014 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Lisans (1) 

 

Lisans (2)

 Sahne ve Görüntü Sanatları-SİNEMA Bölümü 

Buca Eğitim    Fakültesi İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ Bölümü 

DOKUZ EYLÜL    ÜNİVERSİTESİ  

DOKUZ EYLÜL    ÜNİVERSİTESİ

1986

2000 

Y. Lisans (Tezli)

 Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Bilim Dalı  SİNEMA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1989

Doktora

Sinema-TV

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2005

Doc. / 

Sinema ----------

Yüksek Öğrenim Kurulu------------    

2014 


Atatürk Üniversitesi BAP Komisyon Birimi Güdümlü Proje GDP, yürütücü: Doç. Dr. Günseli Pişkin “Teknoloji ve Sanatın Etkileşimi: Belgesel Sanat. 21.12.2018 (Sürüyor). Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen “AFYONKARAHİSAR’DA CANLANAN TARİH” (Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümü Sinema ve Televizyon) adlı belgeselin kurgu çalışmasını gerçekleştirdim.  

(Türk Eğitim Derneği (TED) okulları arasında düzenlenmiş olan TED Afyon Koleji tarafından koordine edilen “Benim Filmim” adlı kısa film yarışması etkinlikleri kapsamında 17-18 Şubat tarihlerinde yapılan atölye çalışmalarında görev: “Sinema ve Müzik” konulu sunumla Eğitim seminerine katıldım)

Son İki yıl İdari Görevler:

Güzel Sanatlar Fakültesi ve KAÇUAM tarafından gerçekleştirilen Kadına Şiddeti Önleme konulu Ayna adlı kamu spotunda Proje danışmanı

Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Bölüm Başkanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Programlar

Koordinatörü (2006-2009)

Intervengono: Prf.ssa Günseli Pişkin, Prof. Alessandro Tinterri, introduce: Prof. Herman Dorowin, “Contemporary Turkish Free Cinema and the Italian neo-Realism”,yer: Perugia University, Italy, Dottorato di Ricerca in SCIENZE UMANE, 16 Eylül 2014,( 14.00, Erasmus LLP Teaching Activity kapsamında konferans.


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan  makaleler :

A1. Günseli Pişkin, "Türkiye'de Göç ve Türk Sinemasına Yansımaları: 1960-2009", E- Journal of New World Sciences  Academy , Volume5, Number 1 45-65 pp., 2010 .

A2. Günseli Pişkin, “Hollywood Sinemasında Evcilleştirilen Canavarlar ve İdeolojik İşlevleri: Alacakaranlık Destanı- Tamed Monsters in Hollywood Cinema and Their Ideological Functions: The Twilight Saga”, The Journal of Academic Social Science Studies, number: 24, Spring 2014,pp. 421-464.

B. Uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Günseli Pişkin, Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu konferansı dahilinde "Medya ve Siyaset 1. Cilt      Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi" bildiri kitapçığındaki "1990'lardan Günümüze Türkiye'de Filmlerde ve Televizyon Dizilerinde Milliyetçilik", 563-576 pp., İzmir, Türkiye, 15-17 Kasım 2007

      B2. Günseli Pişkin, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat    Fakültesi  "21, Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme Cilt IV" bildiri kitapçığındaki "Türk Sinemasında Milliyetçilik ve Kadın İmgeleri: 1923-2009", 70-84 pp., İzmir, Türkiye, 15-16 Ekim 2009 (Bildiri Kitapçığının tarihi Nisan 2010

       B3. Günseli Pişkin, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi   "21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme" bildiri kitapçığındaki "Türk Sinemasında Göç ve Kadın İmgeleri", 447-453 pp., İzmir, Türkiye, 15-16 Ekim 2009 (Bildiri kitapçık basım tarihi: Nisan 2010) 

      B4. Günseli Pişkin, Icanas 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi dahilinde “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksel Kurumu 38. Icanas 10-15.09. 2007 Ankara Türkiye Kültürel Değişim ve Hareketlilik Bildiri Kitapçığındaki “Hızlı ve Dengesiz Değişime Tepki Olarak Sinemada Şiddet: Türkiye Örneği: 1980-2006, 573-593 pp., Ankara Türkiye 2011

     B5. Günseli Pişkin, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri) dahilinde "Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 19-21 Ekim 2011 Bildirileri 2. Cilt" bildiri kitapçığındaki  "Türk Korku Filmlerinde Metinlerarasılık: "Kabuslar Evi" Televizyon Dizisinin Çözümlenmesi", 861-880 pp., Isparta 2012 (Bildiri Kitabı Basım Tarihi).

   

    B6. Günseli Pişkin An Analysis on Turkish Idependent Cinema: Three Monkeys Uluslararası insan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu 7-9 Nisan 2018, Tam metin: Cilt 2, Saybilder Yayıncılık, ISBN: 978-605-81236-4-9 15 Ekim 2018,pp. 1470-1482. (Uluslararası Kitap Bölümü olarak basıldı).

    B7. Günseli Pişkin, 4. International Symposium on Human and Social Sciences Alanya 3-4-5 May 2018 “When Adventure Becomes Ideology: Geostorm”, Asoscongress Conference Proceedings, Editor: Prof.Dr. Süleyman Uyar, Elazığ:Asos Yayınevi, Erişime Açıldığı Tarih: 25.09.2018i ISBN: 978-605-2132-64-7, pp.7-17.

     B8. Günseli Pişkin, “1950’ler Lütfi Ömer Akad Sinemasında Suç ve Gerçekçilik” Teori ve Pratikte uluslararasi Siyasal İletişim: Batı Dışı Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyum Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 12-13 Ekim 2018”, PICs 2018 Political Communication in Theory and Practice: Non Western Approaches Proceeding Book, ISBN: 978-975-8254-77-4, Adnan Menderes Universitesi ve IUS, pp. 200-210.  

C. Yazılan  uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C3. Pişkin, Günseli (2018)  “An Analysis on Turkish Independent Cinema: Three Monkeys” Last Term Researches  in Turkey içinde (ed. Şinasi Akdemir), Beau Bassin: Lap Lambert Academic  Publishing, ISBN: 978-613-9-98755-9, pp. 25-43.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya  kitaplarda bölümler :

C1. Günseli Pişkin, “Modern Zamanlarda Kadın Olmak; Zerre”, Kadın ve Toplum Kitabı 

C2. Günseli Pişkin, T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi 4-5 Nisan 2007 Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu konferansı dahilinde "İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı Editörler: E.G.Naskali,A.Koç" bildiri kitabındaki "Mafya Dizileri ve Bedene Yönelik Mesajlar", 367-377 pp., İstanbul, Türkiye, 2009 (bildirinin bölüm olarak kitapta basım tarihidir)

C3. Günseli Pişkin International  Symposium on Human and Social Sciences Antalya 7-9 Nisan 2018 “An Analysis on  Turkish Independent Cinema: “Three  Monkeys”. Bildiri sunuldu, Uluslararası kitap bölümü olarak basım  aşamasında (Cambridge).

D. Ulusal hakemli  dergilerde yayımlanan makaleler :

   D1. Günseli Pişkin, "Binbir Gece Televizyon Dizisi ve Toplumumuzda Kadın", Afyon Kocatepe Üniversitesi  SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Cilt IX, say:1195-215 pp., 2007

       D2. Günseli Pişkin, "Günümüzde Türkiye'de Sinema Filmleriyle Televizyon Dizilerinde Kadınlar ve Töre", Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları , cilt: 2, sayı: 2, 39-46 pp., 2008

D3. Günseli Pişkin, "İki Komedyen İki Film: G.O.R.A. ve BORAT", Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi  Araştırmaları , cilt 6, sayı: 2, 84-92 pp., 2008

     D4. Günseli Pişkin, "Kabadayı Gerçekten Türkiyeli mi?", Fırat  Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları , cilt:s 6 sayı: 3, 13-20 pp., 2008”                                       

     E. Ulusal bilimsel toplantılarda  sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Diğer yayınlar :

F1. Günseli Pişkin, "Dövüş Kulübü", Sinemasal, Ortak Kitap 7 Dokuz Eylül Yayınları, 71-76 pp., güz 2002

F2. Günseli Pişkin, "Matrix Üçlemesi Sanal ve Sinemekanlar Arası Yolculuk", Sinemasal, Ortak Kitap 10 Bahar, Dokuz Eylül Yayınları, 68-78, pp., 2004

F3. Louis Gianetti, Scott Eyman, "1980'lerin Amerikan Sineması", çeviren: Günseli Pişkin, Sinemasal, Ortak Kitap 8-9, güz-kış, Dokuz Eylül Yayınları, 83-100 pp., 2003-2004.

F4.Günseli Pişkin, "Hayatımın Kadınısın ve Arabesk", Sinematürk, sayı: 7 Mayıs, 28-29 pp., 2007

F5. Günseli Pişkin, "Türk Sinemasında Şiddet", Sinematürk, sayı: 9-10 Temmuz-Ağustos, 28-35, pp., 2007

F6. Günseli Pişkin, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi "ICANAS 38" konferansı dahilinde "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 38.Icanas Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye'deToplumsal Değişim ve 90'lardan Günümüze Türk Sinemasında Şiddet", 850-852 pp., Ankara, Türkiye, 10-15/09/2007

F7. "Perdede Şiddetin Adresi Değişti",Günseli Pişkin'in bildirisinin yorumu, Milli Gazete,http://www.milligazete.com.tr/index.php?action=show&type=news&id=55970

 F8. Türk Sinemasında 'Şiddet' Muhalefetini Yitirdi", Günseli Pişkin'in bildirisi üzerine, Gazeteport,http://www.gazeteport.com.tr/NEWS/PRINT/GP_071999

F9. Günseli Pişkin ve Ertan Yılmaz (çevirenler) Bölüm Beş Yapısalcı Eleştiri “John Ford’un Young Mr. Lincoln Filmi” Filmde Yöntem ve Eleştiri Kitabı içinde, Derleyen ve Çeviren: Ertan Yılmaz (2011) Ankara: De Ki Basım Yayın

 F. “Akademik Bakış” 2012’de Dünya ve Türkiye’de Sinema9  Radyo Programı. K.K.T.C. Güven (Devlet Radyosu)

Konferanslar ve Panel

“Artiz mi Aktör mü”? Konulu panelde, katılımcı (Çocuklar Duymasın Film Ekibiyle Birlikte) 2013

 Konferans, Doç. Dr. Günseli PİŞKİN (çevirmen, sunucu), Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, Katılımcı: Yard. Doç. Dr. Marek Wojtaszek, Lodz Üniversitesi Beşeri Bilimler Amerika ve Medya Çalışmaları Bölümü Polonya “Textual Machines and the Crumblings of the World Language in the Age of Digital Communication-Metinsel Makineler ve Dijital İletişim Çağında Sözcük Dilinde Parçalanmalar 20 Nisan 2015, 14.00, katılan öğrenci sayısı: 40-45.

Org.Assoc. Prof. Dr. Günseli Pişkin, participants: students, lecturers, Workshop with Suan Sunandha Rajabhat University, Faculty of Fine and Applied Arts, Department of Performing Arts, Dr. Nataporn Rattanachalwong and Graduate Students

 Konferans, Doç. Dr. Günseli PİŞKİN (çevirmen, sunucu), Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Katılımcı: Yard. Doç. Dr. Marek Wojtaszek, Lodz Universitesi Beşeri Bilimler Amerika ve Medya Çalışmaları Bölümü Polonya “Hayal Makinaları ve Dijital Sefiller-Dreaming Machines and Les Digital Miserables 10 Mayıs 2016 14.00-16.00, katılan öğrenci sayısı 60.


* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.