Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

HAKKINDA

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2012 - 2013 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamış olup,  programın genel kontenjanı 50’dır.  Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.