Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

PRATİK BİLGİLER

HARCIRAHLAR

01.01.2019 tarihi itibariyle;

YURTIÇI HARCIRAHLAR
    Memur ve Hizmetlilerden

a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
 b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
 c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
 d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
    e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar

51,60
48,15
 45,20
 39,85
 38,75

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre    verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
    * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına    göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin    %50 artırımlı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
    50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
 a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
 b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar


 15,80
 15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;
    1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile    24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro    Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak    ödenir.
    2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere    bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.