Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

HEDEFİMİZ

BİRİMİN HEDEFİ

Sürekli olarak eğitimin niteliğini artırma çabası içinde olan Fakültemiz,  “Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek,  genel eğitim ve özel öğretim alanlarında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalarla, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Bu ifadede belirlenen niteliklere ulaşmak için, başta eğitim anlayışı olmak üzere eğitimin fiziksel donanımdan öğretim programlarına kadar her boyutu gözden geçirilmiş; bilimsel ölçütlere göre sürekli iyileştirme anlayışı benimsenmiştir. Bu süreçte  “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, “Aktif Eğitim”, “İşbirliğine Dayalı Eğitim”, “Ezbersiz Eğitim”, “Öğrenmeyi Öğrenme”, … gibi kavramlar esas alınmış;  “Öğrenci Merkezli Eğitim” anlayışının yerleştirilmesi hedeflenmiştir.

Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda ve Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;  Alan Bilgisi, Genel Kültür ve Meslek Bilgisi ile donanımlı, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, çağdaş ve erdemli öğretmen adayları yetiştirmek temel hedefimizdir.