Hemşirelik Fakültesi

HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI IV. DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE,

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı kapsamında yer alan "Hemşirelik Bakımı Uygulama" dersinin uygulaması öğrencilerin bulunduğu illerde ekte yer alan üst yazı ve Hemşirelik Bakımı  Uygulama Dersi Yönergesi doğrultusunda  yapılacaktır. Derse kayıt yaptıran öğrenciler bu dersin uygulamasını yapabilmek için önce "Klinik Uygulama Değerlendirme Formu" içinde yer alan dilekçeyi doldurarak bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuracak, daha sonra da İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayı ile yönlendirildikleri hastanelere gideceklerdir. Bu hastanelerde sağlık bakım hizmetleri müdürleri ile görüşüp yerleştirildikleri birimde uygulama formunda belirtilen kurallar çerçevesinde uygulamalarını yapacaklardır.