İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

İDKAB LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Ülkemizde bir ilk uygulama olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Bölümümüzde açıldı.

Programa yabancı dil ve ALES belgesi olamadan da müracaat edilebiliyor, mezunların gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde doktora eğitimlerine de devam edebilme imkanı da sunuyor.

Tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri içerisinde Doktora eğitimi bulunan tek bölüm olma özelliği yanında 4 alanda da Yüksek Lisans programı açılmış ve eğitimine devam etmektedir.

Bölümümüzde açılan Lisansüstü Programlar:

Doktora

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yüksek Lisans

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi -Tezli

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Uzaktan Eğitim -Tezsiz

Dini Danışmanlık ve Rehberlik -Tezsiz

Dini Danışmanlık ve Rehberlik II. Öğretim -Tezsiz