Elektrik ve Enerji Bölümü

Birimler

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Giriş
 
İklimlendirme ve soğutma teknikeri evler, işyerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma tesislerini kurar, işletir ve bakımlarını yapar.
İklimlendirme ve soğutma sistemleri ile ilgili bilimsel esasları açıklar, ekipman ve donanımları tanır. Bu alanlarda yapılmış olan projeleri için malzeme ve ekipman seçimi yapabilir. Seçilen ekipmanları birleştirip işletmeye alabilir.
Bu programın amacı, diğer tesisat alanlarında olduğu gibi iklimlendirme ve soğutma alanında proje ve tasarım yapabilecek,  uygulamalı olarak bilgisayar ortamında yapabilen ve bunu iş hayatında uygulayabilen nitelikli kalifiye eleman yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlar iklimlendirme ve soğutma sektöründe tekniker olarak kontrolörlük ve plan/proje tasarımı yapabilirler. İklimlendirme ve soğutma ile ilgili tüm bakım ve onarım işlerinde aktif olarak görev alabilir, iklimlendirme ve soğutma projesine uygun olarak montajının yapılmasını ve sistemin verimli bir şekilde işletilmesini sağlar.
 
Bu programdan tekniker olan mezun olan öğrenciler ülkemizde tüm klima ve soğutma sektöründe istihdam edilebilirler. Eğitim süresi dört dönem iki yıldır. Müfredat kapsamındaki dersler çoğunlukla teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

Programa her yıl 35 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için ağırlıklı not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 40 iş gününü kapsayan uygulamalı bir stajı yapmaları zorunludur.
Kariyer Olanakları
 
İklimlendirme ve Soğutma Programı mezunları özel ve kamu da ilgili sektörlerde geniş bir iş bulma imkânına sahiptirler. Isıtma, sıhhi tesisat ve gaz tesisatı alanında olduğu gibi kendi eğitim alanlarında proje, tasarım, keşif, metraj, bakım ve onarım gibi tüm faaliyetlerde ve kontrolörlük hizmetlerinde görev yapabilmektedirler. Ayrıca serbest birer girişimci olarak mesleki alanlarında bağımsız birer işveren statüsünde faaliyet yapabilirler.
Dikey Geçişler
 
İklimlendirme ve Soğutma Programı’ndan mezun olan öğrenciler "İklimlendirme ve Soğutma Programı Önlisans Diploması" alırlar. Mezun öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı`nda başarılı oldukları takdirde; Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin İklimlendirme ve Soğutma Tekniği Öğretmenlikleri Bölümlerinde eğitimlerini sürdürebilmekte ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şansını elde edebilmektedirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na girmeden Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme - İktisat Fakültelerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.
 
Bilgi
İklimlendirme ve Soğutma alanındaki temel teknolojik ilkeleri kavrayabilme.
İklimlendirme ve Soğutma alanında gerçekleşen teknolojileri takip etme ve anlama.
İklimlendirme ve Soğutma santrallerinin işletilmesinde, montaj, bakım ve onarımlarında görev alma.
İklimlendirme ve Soğutma Santrallerinin kurulmasında, tasarım ve montajında kontrolörlük yapma.
İklimlendirme ve Soğutma alanında inşaat ve taahhüt işi yapan firmalarda görev alma.
Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.
Bilgisayar ortamında her türlü tesisat proje ve hesaplarını yapabilme.
İş hukuku ve işletme yöneticiliği konularında asgari bilgilere sahip olma.
Şantiye tekniği ve şantiye yöneticiliği konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olma.  
 
Beceri ve Alışkanlıklar
 
İklimlendirme ve soğutma teknikerinden istenen yeterlilik seviyesi ve beceriler şu şekilde özetlenebilir:
Alanı ile ilgili bilgisayar çizim ve hesap programlarını kullanabilme.
Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
İklimlendirme ve Soğutma sektöründe işletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
İstihdam edilen kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
İş yeri düzeni ve personel yönetimi ve istihdamı konularında uygulama becerileri kazanabilme.
Alanı ile ilgili her türlü iletişim araçlarını kullanabilme.
Müşteri takip ve memnuniyeti konularında yeterli tecrübeye sahip olma.
İklimlendirme ve Soğutma Tesisatı şartname ve mevzuatlarına vakıf olma, her türlü yazışma tekniklerini tanıma.
Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.
Kalite güvence ve standartlar konusunda yeterli eğitim düzeyine sahip olma