İktisat Bölümü

Hakkında

Amaç: İktisat bölümü öğrencilerimize ulusal ve uluslar arası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri tanımlayacak ve çözebilecek teorik bilgi ile donanımı kazandırmanın yanı sıra öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgiyi kullanarak ekonomi alanında politika geliştirme yeteneğine sahip olabilmelerini hedeflemektedir. Bölüm, öğrencilere iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ise çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.Uygulanan eğitim programları bu hedef doğrultusunda geliştirilmekte ve güncellenmektedir.