İktisat Bölümü

Vizyon ve Misyon

İktisat Bölümü, ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda demokratik, katılımcı, şeffaf ve öğrenci merkezli bir bölüm hedeflenmektedir.