İktisat Bölümü

Tarihçe

1963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime başlayan ve 10 Ocak 1969 tarihinde “İşletme Fakültesi” adını alan fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı" hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adını almıştır.İktisat Bölümünün eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır.