İletişim Fakültesi

İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Ülhak ÇİMEN