Engelli Öğrenci Birimi

İLGİLİ YASALAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenlemeler
 
Engellilik konusundaki Ulusal ve Uluslararası Mevzuata http://www.eyh.gov.tr/tr/8342/Mevzuat linkinden ulaşabilirsiniz
 

ULUSAL MEVZUAT


Engelliler Kanunu ve İlgili Mevzuat

1. Anayasa

1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 

 2. Kanunlar

2.1. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

 2.2. Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 2.3. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

 2.4. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun

 2.5. Belediye Kanunu

 2.6. Büyükşehir Belediyesi Kanun

 2.7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 2.8. Deniz İş Kanunu

 2.9. Devlet Memurları Kanunu

 2.10. Elektronik Haberleşme Kanunu

 2.11. Emlak Vergisi Kanunu

 2.12. Evrensel Hizmet Kanunu

 2.13. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 2.14. Gelir Vergisi Kanunu

 2.15. Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 2.16. Gümrük Kanunu

 2.17. İl Özel İdaresi Kanunu

 2.18. İlköğretim ve Eğitim Kanunu

 2.19. İmar Kanunu

 2.20. İş Kanunu

2.21. Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu

 2.22. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 2.23. Karayolları Trafik Kanunu

 2.24. Kat Mülkiyeti Kanunu

 2.25. Katma Değer Vergisi Kanunu

 2.26. Mesleki Eğitim Kanunu

 2.27. Milli Eğitim Temel Kanunu

 2.28. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

 2.29. Noterlik Kanunu

 2.30. Nüfus Hizmetleri Kanunu

 2.31. Özel Öğretim Kurumları Kanunu

 2.32. Özel Tüketim Vergisi Kanunu

 2.33. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

 2.34. Pasaport Kanunu

 2.35. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

 2.36. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

 2.37. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

 2.38. Sosyal Hizmetler  Kanunu

 2.39. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 2.40. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

 2.41. Terörle Mücadele Kanunu

 2.42. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 2.43. Türk Ceza Kanunu

 2.44. Türk Medenî Kanunu

 2.45. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

 2.46.Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

 2.47. İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun

 

 3. Kanun Hükmünde Kararnameler

3.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 3.2. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 3.3. Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 3.4.Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

 4. Bakanlar Kurulu Kararları

4.1. 28/01/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 4.2. 07/10/2009 Tarihli ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 4.3. 20/05/2010 Tarihli ve 2010/404 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 4.4. 29/06/2010 Tarihli ve 2010/569 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 5. Yönetmelikler

5.1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

 5.2. Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

 5.3. Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği

 5.4. Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

 5.5. Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği

 5.6. İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 5.7. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 5.8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 5.9. Karayolları Trafik Yönetmeliği

 5.10. Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 5.11. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

 5.12. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

 5.13. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 5.14. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 5.15. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

 5.16. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği

 5.17. Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik

 5.18. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik

 5.19. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

 5.20. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

 5.21. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 5.22. Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına Ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

 5.23. Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik

 5.24. Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

 5.25. Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik

 5.26. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Engellilerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik

 5.27. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik

 5.28. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

 5.29. Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

 5.30. Vakıflar Yönetmeliği

5.31. Yapılarda Engellilerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 5.32. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 5.33. Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

 5.34. 2011/2512 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 5.35. 2012/2777  Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 5.36. Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 5.37. Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

 5.38. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

 5.39. Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği

 5.40.  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

 5.41. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Hakkında Yönetmlik

5.42. Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği    

5.43. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi  Yönetmeliği   

5.44. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği   

5.45. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

5.46. Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5.47. Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5.48. Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği  

5.49. Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  

5.50.Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 

5.51.

 5.52.Engelli kamu personel seçme sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkında yönetmelik

   

6. Genelgeler

6.1. Engellilerle İlgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 6.2. 2005 Engellilerin İstihdam Yılı Konulu 2004/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 6.3. Engellilerin İstihdamı Hakkındaki 2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 6.4. Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 6.5. Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Hakkındaki 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 6.6. Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Hakkındaki 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 6.7. İçişleri Bakanlığının Malul, Gazi ve Engellilere Ait Araçların Park Etmeleri Konulu Genelgesi

 6.8. M.E.B. Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu 2008/60 sayılı Genelge

 6.9. Sağlık Bakanlığının Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin 2010/79 sayılı Genelgesi

 6.10. Sağlık Bakanlığının Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin 2010/73 sayılı Genelgesi

 6.11. Sağlık Bakanlığının Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi konulu 2010/31 sayılı Genelgesi

 6.12. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Hizmet Binası Bünyesinde Bakıma Muhtaç Engelliler İçin Özel Bakım Merkezleri Açılması konulu 2008/6 sayılı Genelgesi

 6.13. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakıma Muhtaç Engellilerin Acil Yerleştirme İşlemleri konulu 2008/7 sayılı Genelgesi

 6.14. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti konulu 2010/12 sayılı Genelgesi

 6.15. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler konulu 2010/13 sayılı Genelgesi

 6.16. İçişleri Bakanlığının Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetleri Genelgesi

 6.17. İçişleri Bakanlığı’nın Toplu Taşıma Hizmetleri Genelgesi

 6.18. Evde Bakım Ücreti Geri Ödemeleri Hakkında Genelge

 6.19. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Hakkında Genelge

 

7. Tebliğler

7.1. Gümrük Muafiyeti Tebliğ (Sıra No:1)

7.2. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)

7.3. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

7.4. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:47)

7.5. Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)

7.6. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 110)

7.7. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7) 

7.8.Şehir içi yollar - kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik İçin yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım Kuralları ile ilgili tebliği

 

8. Sirkülerler

8.1. Sakatlık İstisnasından Yararlananlar Hakkında Özel Tüketim Vergisi Sirküleri 5

8.2. Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartlari İle İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması konulu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri 12


 ULUSLARARASI MEVZUAT

·         Avrupa Birligi`nde Engellilere Yönelik Yasal Düzenlemeler

·          Engelliler Konusunda Uluslararasi Dokümanlar

·          Birlesmis Milletler Sisteminde Engellilik

·          Avrupa Birligi ve Engellilik

·          BM Engelli Hakları Sözleşmesi