Tarih

İNBAŞI, M., “XVI. YÜZYIL BAŞLARINDA AKSARAY ŞEHRİ”, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EDEBİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ, SAYI: 24, ERZURUM 1997, S. 179-188.