Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

IPV6 Uygulama Planı

ATAUNI-NET IPV6 Uygulama Planı

1.
IPv6 adresi almak (Tamamlandı).
- 24.01.2011 tarihinde ULAKBİM`e IPV6 başvurusu yapıldı.
- 01.02.2011 tarihinde IPV6 adres bloğu tanımlandı.

2.Ana yönlendiricisinde IPv6 yönlendirme ayarlarını yapmak (Tamamlandı).
- 02.02.2011 tarihinde ana yönlendirici yönlendirme ayarları konfigrasyonu başlandı.
- 04.02.2011 tarihinde ana yönlendiricide ipv6 yönlendirme ayarları yapıldı.

3.Güvenlik duvarını IPv6 destekler hale getirmek (Tamamlandı).
- 10.03.2011 tarihinde firewall ipv6 destekler hale getirildi.
- 15.03.2011 tarihinde firewall bacağına ipv6 adresi tanımlandı.
- 21.03.2011 tarihinde firewall ipv6 trafik yönlendrime tanimlari tanimlandi.

4.İç Alan ağında sunucularda en az 3 adet deneme servisleri vermek (dns,ftp vb) (Devam Ediyor)

5.www,smtp,dns,ftp servislerini IPv6`dan hizmet verir hale getirmek.

6.IPv6 istatistiklerini ayrı olarak web sayfasında yayınlamak

7.Gerçek ortamda Yerel alan ağında kullanılan en az 10 adet bilgisayarı IPv6 kullanır hale getirmek

8.En az bir bölümü IPv6 destkler hale getirmek (fizik,kimya, sosyoloji vb)