Kimya

Bölüm Tanıtımı

İŞ OLANAKLARI


Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
Kimya programını bitirenlere “Kimyager” ünvanı verilir. Kimyagerler, kimyasal madde üreten fabrika ve atölyelerde, alet ve makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ile laborant ve işçi arasında köprü işlevi görür.

Çalışma Alanları: Kimyagerler, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında görev alırlar.