Sosyoloji

Genel Konular

İŞ OLANAKLARI

Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan ülkelerde, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Ancak bu alanda çalışma yapmak, kişinin alanında uzmanlaşmasına ve bireysel başarıya bağlı olacaktır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:
  • Sosyal bilimlere ve matematiğe ilgi duyması
  • Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanması ve iyi bir gözlemci olması
  • Araştırma verilerini yorumlayabilmesi için soyut ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması
  • Düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilmesi yeteneğine sahip olması
  • Toplumsal olaylara meraklı olması, olaylar arasında bağlantı kurabilmesi
  • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi gerekir.