Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İŞ OLANAKLARI

İş Olanakları
Klasik halkla ilişkiler öngörüleri içinde halkla ilişkiler birimine ilişkin biçilen roller temel olarak araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme olarak özetlenebilir. Halkla ilişkiler biriminin örgüt adına üstlendiği diğer yükümlülükler arasında örgüt için olumlu bir imaj oluşturma, medyayla iyi ilişkiler kurma gibi işlevler de sıralanabilir. Halkla ilişkiler sektörünün müşteri potföyü İstanbul merkezli olmak üzere, holdingler ve onların alt şirketleri, yerli ve yabancı şirketlerdir. Reklamcılık bölümü mezunları ise reklam şirketleri başta olmak üzere, pek çok tanıtım organizasyon firmasında çalışabilirler.

Sektörün Gelecek Vizyonu
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektöründe genel olarak "kurumsal itibar yönetimi" nin önemi vurgulansa da; gelecekte reklam dışında iletişim faaliyetlerine yönelik en yüksek beklentilerini pragmatik olarak 5 alanda somutlaştırılmaktadır:
  • On-line İletişim
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • Lobicilik
  • Sponsorluk Yönetimi Doğrudan Satış
  • Dünyada Halkla İlişkiler ve Rekamcılık Sektörü

Uluslar arası İletişim Danışmanlık Organizasyonu (ICCO) tarafından yayınlanan 2006 yılı "Dünya Raporu" sonuçlarına göre halkla ilişkiler alanında en hızlı gelişen sektör bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji olurken , iletişim danışmanlarından en çok talep edilen hizmet ise medya ilişkileridir. Bu hizmeti kurumsal iletişim, pazarlama ve kriz yönetimi izlemektedir. Organizasyonlar, stratejik iletişim planlama ve ürün lansmanları ise en az talep edilen hizmetler olarak belirlenmiştir. ICCO Dünya raporunda PR değerinin daha iyi anlaşılmasının, ekonomideki genel büyümenin ve yabancı yatırımın ekonomiye katkısının uluslararası alanda PR sektörünün büyümesini sağlayan faktörler olarak gösteriliyor. Yetenekli eleman azlığı, ekonomik yavaşlama ve PR faaliyet getirilerinin farkındalığının az olmasını PR sektörünün gelişmesini engelleyen faktörler olarak sıralanıyor. Türkiye`de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Sektörü Büyük ölçekli firmalar için Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı artık bir "olmazsa olmaz" haline gelmiştir. Özellikle iç pazara yönelik üretim yapan KOBİ`ler de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık hizmeti almak için hareketlenmektedir. Bu hareketlenme, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektöründe rekabeti giderek arttırmaktadır. Ayrıca bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak internetin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında ağırlığı giderek artmaktadır