Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Tanıtım

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 
İşletme Yönetimi  Programı
 
Genel Bilgi
 
Günümüzün artan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için  modern işletmelerin; hızla değişen gelişmelere uyum sağlayabilen, teknolojiyi iyi kullanan ve sürekli öğrenen organizasyonlar olması bu nedenle de, gerek işverenlerin gerekse yöneticilerin eskiye oranla daha fazla bilgi ve becerilerle donatılmış olması gerekmektedir.Programın amacı işletmecilik alanında nitelikli bilgilere dayalı, sosyal sorumluluk, iletişim ve davranış becerisi kazandırabilecek, şirket mali ve idari yapısı hakkında gerek ulusal gerek uluslar arası normlarda bir eğitim vererek iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirmektir.
 
Programa her yıl 35 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 40 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur
 
Kariyer Olanakları
 
Mezunları çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektörde veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, personel konularında çalışabilme imkanına sahip bulunmaktadırlar. Ayrıca serbest muhasebecilik yapma açısından da gerekli ön bilgileri kazanmaktadırlar.
 
Dikey Geçişler
 
İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler "İşletme Yönetimi Önlisans Diploması" alırlar. Programdan mezun olan öğrenciler 4. yarıyılın sonunda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Öğrencilerimizin DGS’da tercih edebilecekleri lisans programları aşağıda gösterilmiştir:
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Öğretmenliği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Ticaret ve İşletmecilik
 • Yönetim ilişim Sistemleri
Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na girmeden Anadolu Üniversitesi İşletme - İktisat Fakültelerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.
 
Bilgi
 • İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
 • İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 • İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 
Beceri ve Alışkanlıklar
 • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
 • İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 • Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
 • Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.