Mühendislik Fakültesi

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız
Katılımcılık ve kapsayıcılığı, çok yönlülük ve paydaşlığı, sürdürülebilirliği, ortak gereksinim-beklentileri ve kurumsal misyon-vizyonumuzu içermektedir. Bu kurumsal kalite politikamız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar:

- Eğitim-öğretim alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında tüm eğitim faaliyetlerinde; sürdürülebilir, kapsayıcı, iş birliğine ve akreditasyona açık, ihtiyaç merkezli bir eğitim hizmeti vermek,

- Bilimsel araştırma alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; araştırmacıların ve paydaşların proje tekliflerine eğitim kapsamında destek vererek özgür ve bağımsız bilimsel araştırmaları yürütmelerine katkı sağlamak,

- Yönetim ve organizasyon alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; Kurumumuzun tüm eğitim ve idari birimlerindeki kurumsal iç işleyiş süreçlerinin; katılımcı, kapsayıcı, şeffaf, takım ruhu odaklı, değişim ve gelişim motivasyonunu içeren kurumsal sürdürülebilirlikle yürütmek,

- Toplumsal gelişime katkı alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; yerel, ulusal ve uluslararası alandaki sorunların çözümüne, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel araştırma odaklı sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla katkı sunmak.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi