Spor Bilimleri Fakültesi

KANUN VE YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 28.04.2014

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 13.01.2014

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 13.12.2012

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 14.05.2012

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları 2012

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

Yükseköğretim  Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

6111 Sayılı Kanunun 172.Maddesi ile yeniden düzenlenen 2547 sayılı Kanunun 46.Maddesi