İlahiyat Fakültesi

Mevzuat

KANUN VE YÖNETMELİKLER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.pdf
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.pdf
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.pdf
Öğretim Üyeliğine Atanma Kriterleri.pdf
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği.pdf
Taşınır Mal Yönetmeliği.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 6111 SAYILI KANUN’UN 173 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ UYGULAMA ESASLARI.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ UYGULAMA ESASLARI.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM – ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ.doc
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI (2).pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ UYGULAMA ESASLARI.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS.doc
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER VE KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI İLE İLGİLİ UYGULAMA.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ.pdf
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ.pdf
ATA273~1.PDF
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ.doc
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK.doc
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi.pdf