Çevre Düzenleme Birimi

KARLARIN VE BUZLARIN TEMİZLENMESİYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ana Yol Kar Çalışması
Karların Temizlenmesi