Bilgi Rehberleri

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZLARI*

FAKÜLTE ADI 

 PROGRAM ADI

Güzel Sanatlar Fakültesi 

 Tüm Programlar

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 Güzel Sanatlar Eğitimi

Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı 

 Türk Halk Müziği

 Türk Sanat Müziği

Spor Bilimleri Fakültesi 

 Tüm Programlar

* Kılavuzlar Üniversite Senatosunun 24 / 05 /2019 ve  13 / 06 / 2019 tarihli 

toplantılarında görüşülerek kabul edilmiştir.